Regulamin 2014/15
Witamy,
Z przyjemnością prezentujemy nowy regulamin Kujawko-Pomorskiej Ligi Darta. Zapraszam do lektury, analizy i głośnego wyrażania swoich spostrzeżeń i wątpliwości interpretacyjnych. Jest to wersja ostateczna, jednak zważając na fakt, że do rozpoczęcia sezonu drużynowego został jeszcze miesiąc, pewne aspekty mogą zostać jeszcze dopracowane. Celem tego regulaminu jest wyeliminowanie problemów i nieścisłości z poprzednich lat, poprzez przyjęcie wielu innowacyjnych zasad, nierzadko zaczerpniętych z praktyki zagranicznych lig.

W turniejach indywidualnych najwięcej wątpliwości budziły kwestie uprawnienia do gry w turniejach klasy C/Niezrzeszeni i klasy Open. Czy sam fakt bycia zawodnikiem klasy C (II ligi) czyni ze mnie amatora? Czy zawodnicy niezrzeszeni to amatorzy? Czy gdy spadnę z drużyną do klasy C (II ligi) to w następnym sezonie będę mógł grać w turniejach C/Niezrzeszeni?
Trudno jest dokonać sprawiedliwego podziału, który podzieli zawodników na tych zaawansowanych i tych początkujących na podstawie jakiś ogólnych kryterów. Można przyjąć, że zawodnika zaawansowanego czyni z nas fakt ile czasu gramy w lotki. Nie będzie to jednak sprawiedliwe, bo jedni z nas, mimo że grają już wiele lat, to traktują to jako alternatywną formę spędzania wolnego czasu i nie wykazują chęci rozwoju sportowego, inni natomiast już od pierwszych turniejów stawiają sobie ambitne cele i dążą do przebicia się do rankingowej czołówki. Inne możliwe kryteria to podział wg przynależności do lig, który obowiązywał w ubiegłym sezonie, podział wg ilości osiąganych sukcesów itd.
Pierwsza zmiana w systemie rozgrywek indywidualnych opiera się na zmianie nazewnictwa turniejów. Już nie będzie klasy C/Niezrzeszeni. Nazwa sugeruje, że sam fakt bycia zawodnikiem klasy C (II ligi) upoważnia mnie do brania udziału w tych turniejach. Natomiast jeżeli nie jestem zawodnikiem ligowym i nie posiadam licencji, to te turnieje są również dla mnie.
Od tego sezonu przyjmujemy nazwę: klasa amatorska i turnieje amatorskie. Naszym celem jest zapewnienie osobom, które rozpoczynają swoją przygodę z dartem możliwości równej konkurencji, stworzenia pewnej bezpiecznej strefy rozwoju umiejętności i przygotowania do prawdziwej rywalizacji o najcenniejsze trofea. Nowy zawodnik może bardzo łatwo zniechęcić się do tego sportu, gdy przychodzi się na turniej i dostaje się dwa i do domu, bo w pierwszym gościu zapiął raz doublem i raz bullem, a w drugim pan przechwalał się jak to turnieje wyglądały 10 lat temu, kiedy był mistrzem województwa.

Przyjęte przez nas rozwiązanie to powołanie Klasyfikacji Darterów Zaawansowanych (I, 14-16), czyli wyczerpującej listy zawodników, którzy amatorami nie są. Na tą listę wpisywani będą wszyscy zawodnicy klasy A (Ekstraklasy) i klasy B (I ligi); wszyscy zawodnicy, którzy wywalczyli awans z klasy C (II ligi) do klasy B (I ligi) oraz wszyscy zawodnicy, którzy uzyskali kwalifikację do Kadry Kujawsko-Pomorskiej Ligi Darta na wyjazd na Mistrzostwa z rankingu klasy Amatorskiej (podkreślam: z rankingu, nie z pojedynczych turniejów). Dodatkową możliwością uzyskania wpisu do Klasyfikacji Darterów Zaawansowanych jest wpis na wniosek. Każdy darter licencjonowany może złożyć oficjalny i jawny wniosek o wpisanie siebie, bądź innego dartera do KDZ, jeżeli uważa, że prezentuje on/ona poziom ponadamatorski. O przyjęciu, bądź odrzucieniu wniosku zadecyduje Operator. (więcej o wnioskach dalej)
Zawodnicy KDZ nie mogą uczestniczyć w turniejach amatorskich. Sam wpis do KDZ nie powoduje jednak tylko negatywnych konsekwencji. Darterzy zaawansowani, będą mieli także pewne przywileje, które mają ich wyróżniać spośród pozostałych darterów. Będzie to m.in. możliwość wzięcia udziału w projekcie Sądu Koleżeńskiego, pierwszeństwo przy przyznawaniu miejsc na wyjazdy na Puchary Polski i Grand Prix w steela i inne (więcej w swoim czasie).
Wpis na Klasyfikację Darterów Zaawansowanych dokonywany będzie na czas nieokreślony (bezterminowo). Przewidujemy również możliwość wykreślenia z KDZ. Będzie odbywało się to na wniosek (oficjalny i jawny), tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach (np. ktoś wywalczył awans do I ligi, jednak był zawodnikiem rezerwowym i rozegrał relatywnie niewiele spotkań, miał mocno ujemne statystyki).

Kolejną nowością, jeżeli chodzi o rozgrywki indywidualne jest stopniowe wprowadzanie nagród finansowych. Na początku przewidujemy je jedynie na turniejach okręgowych. Część puli pochodzącej z opłat startowych rozdzielana będzie między pierwszych trzech zawodników.
Rozumiemy, że odebranie kolenego pucharu do przepełnionej kolekcji nie cieszy już tak bardzo jak kiedyś, szczególnie dla darterów, którzy zdominowali rozgrywki indywidualne. W związku z tym rozgrywane będą również turnieje steelowe o podwyższonej opłacie startowej, w których suma funduszy zgromadzonych we wpisowym stanowić będzie pulę nagród. Turnieje te mają dostarczyć motywacji dla najlepszych zawodników, mają pomagać w szlifowaniu tego, co w darcie jest bardzo ważne (jak nie najważniejsze) psychiki, gry pod presją, gry o stawkę.

Jeżeli chodzi o rozgrywki drużynowe. Podstawową zmianą jest przyjęcie odmiennej nomenklatury poszczególnych poziomów ligowych. Tak więc z klas przechodzimy na ligi, kolejno: Ekstraklasa, I liga i II liga.
Podobnie jak w turniejach indywidualnych nasza liga wymaga stworzenia przestrzeni rozwoju dla amatorów. W tym celu dokonujemy wyraźnego oddzielenia II ligi od Ekstraklasy i I ligi. Każda nowopowstająca drużyna (co do zasady) rozpoczyna swoje rozgrywki od II ligi. Przyjmujemy jednak, że jeżeli w składzie drużyny jest więcej niż jedna osoba nie będąca amatorem (wpisana na Klasyfikację Darterów Zaawansowanych) to drużyna rozpoczyna swoje zmagania od I ligi. Dlaczego? Przede wszystkim chcemy uniknąć fikcyjnego rozpadania się i tworzenia drużyn w II lidze, celem zgarnięcia nagród przeznaczonych dla amatorów. Oznacza to, że do II ligi przyjmujemy tylko drużyny amatorskie. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy jeden zawodnik zaawansowany tworzy nową drużynę, do której dobiera amatorów. Oczywiście do drużyny grającej w II lidze nie można dopisywać (w trakcie sezonu) zawodników wpisanych w Klasyfikacji Darterów Zaawansowanych.

Najważniejszą zmianą odróżniającą Ekstraklasę i I ligę od II ligi jest innowacjacja systemu rozgrywek ligowych. Wzorem lig niemieckich i austriackich sezon w Ekstraklasie i I lidze zostaje skrócony i będzie trwał ok. 5 miesięcy. Oznacza to, że w ciągu roku kalendarzowego Ekstraklasa i I liga rozegra dwa sezony. Zmiana ta wprowadzi szybszą i częstszą rotację pomiędzy klasami oraz doda pikanterii w rywalizacji, ponieważ nagrody (wyjazdy) będzie można wygrać już w sezonie jesienno-zimowym. Planujemy żeby I liga podzielona była na dwie grupy. Po każdym sezonie do Ekstraklasy awansować będą po dwie drużyny z każdej grupy. W sezonie jesienno-zimowym nie będzie można spaść do II ligi, ponieważ rozgrywki II ligi odbywać się będą w niezmienionej formie czyli 1 grupa, 1 sezon = 1 rok kalendarzowy, każdy z każdym.

W związku z nieścisłościami w załatwianiu spraw ligowych wprowadzamy system wnioskowy. Przygotowany zostanie w tym celu specjalny dział na forum, z wzorami odpowiednich wniosków. Wnioski będzie można składać w oparciu o przepisy regulaminowe przede wszystkim w sytuacjach w regulaminie przewidzianych. Rozpatrywać będziemy również inne wnioski, te jednak będą miały relatywnie mniejszą szansę na przyjęcie. Rozpatrywaniem wniosków będzie zajmowała się cała administracja ligowa z Operatorem na czele. To Mariusz, po konsultacji z Piterem, Anią, Osą, Dreżem i ze mną będzie podejmował ostateczną decyzję.
Wnioski mają być jawne dla wszystkich i oficjalne. Chcemy aby każdy mogł zapoznać się z mechanizmem podejmowanych przez nas decyzji.

Nowym projektem, który będziemy testować w tym sezonie jest powołanie Sądu Koleżeńskiego, który ma rozpatrywać sprawy przekazane przez Operatora. Spraw tych będzie pewnie niewiele. Mają one dotyczyć konfliktów między drużynami, zawodnikami, kwestii niesportowych zachowań. Sądy te mają w sposób polubowny rozwiązywać problemy, które pojawiają się w naszej darterskiej społeczności. Sędziami Sądu Koleżeńskiego mogą być tylko darterzy zaawansowani (wpisani do Klasyfikacji Darterów Zaawansowanych), którzy wyrazili chęc uczestnictwa w projekcie.

To by było na tyle jeżeli chodzi o przedsezownowy teaser, bądź swego rodzaju wyjaśnienie motywów takich a nie innych rozwiązań regulaminowych. Zachęcam do konstruktywnej krytyki, żebyśmy mogli poprawić to, co niejasne jeszcze przed sezonem.

Pozdrawiam
David
Regulamina Kujawsko-Pomorskiej Ligi Darta


Rozdział I Definicje
Rozdział II Podstawowe zasady gry
Rozdział III Regulamin rozgrywek indywidualnych
1. System rozgrywek indywidualnych
2. Punktacja
3. Termin turnieju i opłaty startowe
4. Przebieg turnieju
5. Przebieg meczu
Rozdział IV Regulamin rozgrywek drużynowych
1. Struktura ligi
2. System zgłoszeń ligowych
3. Drużyna i zawodnicy
4. Termin meczu ligowego
5. Przebieg meczu ligowego
Rozdział V Sąd koleżeńskiRozdział I Definicje
1. Lotka, przedmiot przystosowany do gry w darta, którego długość nie przekraczającą 16,8 cm, maksymalna masa 18g (przy przyjętej tolerancji +/- 5%). Lotka, co do zasady składa się z 4 elementów (pióro, trzpień, barrela i końcówka)
2. Soft dart, odmiana gry w darta, do której wymagane jest posiadanie lotek o miękkiej (plastikowej) końcówce. Gra odbywa się na przystosowanych do gry w soft darta, dziurkowanych tarczach elektronicznych
3. Steel dart, odmiana gry w darta, do której wymagane jest posiadanie lotek o ostrych, metalowych końcówkach. Jest to tradycyjna odmiana darta.
4. Tarcza, podzielone na odpowiednio punktowane segmenty pole, do którego zawodnicy oddają rzuty uzyskując punkty. Środek tarczy znajduje się na wysokości 1,72m, odległość od centrum tarczy po przekątnej do podłoża wynosi 2,93m. Segment pola 20 jest koloru niebieskiego, a kolory sąsiadujących pól naprzemiennie niebieskiego i czerwonego. W zewnętrznym pierścieniu tarczy punkty liczone są podwójnie, w wewnętrznym potrójnie, środek niebieski ma 25 pkt., czerwony 50.
5. Kolejka, w meczu: trzy rzuty zawodnika, następujące jeden po drugim, po oddaniu któych następuje zmiana rzucającego. Wszystkie lotki muszą być rzucone w kierunku tarczy ręką zawodnika. Zawodnik może zrezygnować z rzutu (kolejki) naciskając przycisk zmiana.
6. Rzut, nadanie pędu lotce za sprawą naturalnej siły zawodnika rzucającego, powodujące, że lotka leci w stronę tarczy. Wypadnięcie lotki w trakcie przygotowania do rzutu nie stanowi rzutu.
7. Leg, pojedynczy segment gry, który polega na wyzerowaniu stanu licznika. Liczbę początkową (najczęściej: 301 i 501) oraz sposób zakończenia określona jest w oznaczeniu kategorii
8. Sposób zakończenia; wyróżniamy cztery sposoby zakończenia:
8.1. single out, lotka zerująca licznik musi być rzucona w pole pojedyncze
8.2. double out, lotka zerująca licznik musi być rzucona w pole podwójne bądź czerwony środek (50 punktów)
8.3. master out, lotka zerująca licznik musi być rzucona w pole podwójne, potrójne, bądź czerwony środek (50 punktów)
8.4. open out, lotka zerująca licznik może być rzucona w jakikolwiek rodzaj pól
9. Set, większa od lega, mniejsza od meczu jednostka gry. Set składa się z określonej ilości legów.
10. Mecz :
10.1. Składająca się z określonej liczby mniejszych jednostek (legi, sety) rozgrywka w turnieju wyłaniająca zwycięzce i przegranego. Format meczu określa kategoria gry (np.: 501 double out) oraz liczbę legów/setów, które zostaną rozegrane (np.: best of 3, oznacza to że zostaną rozegrane maksymalnie 3 legi, więc wynik 2:0 daje zwycięztwo).
10.2. Spotkanie ligowe dwóch drużyn
11. Linia gry, zaznaczona na powierzchnii płaskiej odległość, której zawodnik oddający rzut nie może przekroczyć. Linia gry znajduje się w odległosci 2,93m (mierzone po przekątnej od środka tarczy do podłogi).
12. Rzut do środka, rzut rozstrzygający o kolejności podchodzenia do tarczy w pierwszym legu, bądź rzut rozstrzygający o zwycięztwie w legu w przypadku przeroczenia ustalonego limitu kolejek.
13. Amator to darter początkujący, rozpoczynający swoją przygodę z tym sportem. Amatorem jest każdy darter, który nie uzyskał kwalifikacji na Klasyfikację Darterów Zaawansowanych
14. Klasyfikacja Darterów Zaawansowanych to wyczerpująca lista darterów ligowych i niezrzeszonych, prezentujących poziom ponadamatorski. Wpis do Klasyfikacji Darterów Zaawansowanych otrzymuje się w przypadku:
14.1. Uzyskania kwalifikacji do Kadry Kujawsko-Pomorskiej Ligi Darta na wyjazd na Mistrzostwa z rankingu klasy Amatorskiej
14.2. Uzyskania z drużyną awansu do I ligi rozgrywek drużynowych Kujawsko-Pomorskiej Ligi Darta
14.3. Rozegrania co najmniej jednego pojedynku w Ekstraklasie lub I lidze rozgrywek drużynowych Kujawsko-Pomorskiej Ligi Darta
14.4. Pozytywnego rozpatrzenia wniosku o wpis. Inicjatywę do złożenia wniosek o wpis zawodnika do Klasyfikacji Darterów Zaawansowanych ma każdy zawodnik posiadający licencje Kujawsko-Pomorskiej Ligi Darta
15. Wpis ma charakter bezterminowy. Wykreślenie z Klasyfikacji Darterów Zaawansowanych odbywa się na uzasadniony wniosek. (przykładowe powody: powrót do gry w lotki po długiej przerwie, uzyskanie awansu jako zawodnik rezerwowy)
16. Początkową Klasyfikację Darterów Zaawansowanych w tworzą zawodnicy, którzy w sezonie 2013/14 występowali w drużynach klasy A i B, oraz zawodnicy, którzy uzyskali kwalifikację do Kadry Kujawsko-Pomorskiej Ligi Darta na Mistrzostwa w Słowenii z rankingu klasy C/Niezrzeszeni


Rozdział II Podstawowe zasady gry
1. Zawodnik w trakcie rzutu stoi przed linią gry. Dozwolone jest stawanie na linii gry, pod warunkiem, że organizator zasygnalizuje, że ta odległość niweluje błąd pomiarowy.
2. Każdy zawodnik wykonuje w kolejce maksymalnie trzy rzuty.
3. Za sprawdzenie przygotowania sprzętu sportowego do oddania rzutu odpowiada zawodnik rzucający.
4. Jeżeli zawodnik przełączy automat w sposób odbierający przeciwnikowi kolejkę rzutów lub przy wyciąganiu lotek po oddanych rzutach dobije sobie lub przeciwnikowi punkty, przegrywa leg Powyższa reguła nie musi być respektowana w przypadku zgodnej woli stron co do polubownego rozwiązania sytuacji.
5. Zawodnik akceptuje punkty pokazane przez automat. W przypadku utkwienia lotki w tarczy i nie zaliczenia jej przez automat ani punktów, ani rzutu, rzut także przyjmujemy jako ważny. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, w której lotka nieuznana przez automat jest lotką kończącą grę (lotka musi być wbita w segment).
6. W przypadku trzech błędów automatu w jednym legu, zauważonych i zaakceptowanych przez obu zawodników, należy powtórzyć lega, lub przerwać pojedynek i dokończyć go na innym automacie
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (automat nagminnie popełnia błędy, nie ma możliwości natychmiastowego serwisowania tarczy, nie ma możliwości kontynowania gry na alternatywnym automacie, a niezbędne jest dokończenie pojedynku) zawodnicy, za obupulną zgodą, mają możliwość dokończenia pojedynku, korzystając z steelowej metody obliczania punktów (wyznaczenie markera).
8. Gdy lotka trafi w tarcze przed uaktywnieniem elektroniki jest uznana za ważną, lecz do wyniku meczu zaliczana jest za 0 (zero) punktów, nie oznacza jednak końca kolejki.
9. W czasie rozgrywania pojedynku należy zapewnić dostateczny komfort fizyczny i psychiczny zawodnikowi rzucającemu. Ustala się, że zawodnik oczekujący na swoją kolej powinien zachować odległość min. 1m od zawodnika rzucającego, a także powstrzymać się od jakichkolwiek komentarzy kierowanych do przeciwnika.
10. Za stan techniczny i przygotowanie automatów odpowiedzialny jest Operator i Koordynator ligi

Rozdział III Regulamin rozgrywek indywidualnych
1. System rozgrywek indywidualnych
1.1. Turnieje indywidualne dzielą się na turnieje rangi: klubowej, okręgowej, krajowej i mistrzowskiej
1.2. Turnieje indywidualne okręgowe, krajowe i mistrzowskie odbywają się w trzech klasach rozgrywkowych
1.2.1. Klasa Open turnieje otwarte.
1.2.2. Klasa Amatorska turnieje w których mogą zagrać jedynie amatorzy.
1.2.3. Klasa Kobiet
1.3. Turnieje indywidualne klubowe odbywają się w dwóch klasach rozgrywkowych: Open i Amatorskiej
1.4. Kategorie turniejów klubowych
1.4.1. Klasa Open 301 double out
1.4.2. Klasa Amatorska 301 open out
1.5. Kategorie turniejów okręgowych
1.5.1. Klasa Open 501 double out
1.5.2. Klasa Amatorska:
1.5.2.1. Zasada: 301 open out, a od momentu gdy w turnieju gra 8 zawodników gramy 501 open out
1.5.2.2. Operator bądź Koordynator mogą zdecydować, że cały turniej rozgrywany będzie system 501 open out.
1.5.3. Klasa Kobiet 501 master out
1.6. Kategorie turniejów krajowych i mistrzowskich
1.6.1. Klasa Open 501 double out
1.6.2. Klasa Amatorska 501 open out
1.6.3. Klasa Kobiet 501 master out
1.7. W turniejach rangi klubowej kobiety będące Amatorkami mogą grać w klasie Amatorskiej. W klasie Open może zagrać każda kobieta.
1.8. Turnieje okręgowe odbywają się raz na miesiąc2. Punktacja (tak samo jak w zeszłym sezonie)
Punktacja turnieju uzależniona jest od rangi zawodów oraz od ilości osób uczestniczących w danych zawodach. Ilość punktów w danym turnieju to iloczyn punktów adekwatnych do miejsca zajętego w turnieju, współczynnika rangi turnieju oraz ilości uczestników danego turnieju powiększonych o 100. Liczone są wg wzoru:
PUNKTY = punkty za miejsce * ilość osób * współczynnik rangi turnieju + 100
MIEJSCE
PKT ZA MSC

MIEJSCE
PKT ZA MSC
1
50

2
45
3
40

4
35
5-6
30

7-8
25
9-12
20

13-16
15
17-24
12

25-32
10
33-48
7

49-64
5
65-96
4

97-128
3
129-192
2

192+
1


RANGA TURNIEJU
WSPÓŁCZYNNIK
KLUBOWA
0,4
OKRĘGOWA
0,6
WOJEWÓDZKA
0,8
KRAJOWA
1,0

3. Termin turnieju i opłaty startowe
3.1. Informacje o aktualnych turniejach znajdują się na stronie głównej portalu www.dart.org.pl
3.2. Domyślną godziną rozpoczęcia turnieju jest godz. 19.00. Operator zastrzega sobie podanie innej godziny, o czym poinformuje na portalu www.dart.org.pl
3.3. Miejsce, datę i rangę turnieju określa Operator
3.4. Na uzyskanie wpisu na listę startową turnieju składa się: wypełnienie i podpisanie formularza rejestracyjnego oraz uiszczenie opłaty startowej
3.5. Istnieje możliwość zapisania do turnieju innej osoby. Podpis na formularzu rejestracyjnym składa wówczas osoba uiszczająca opłatę startową. Osoba zapisywana nie musi stawiać się punktualnie na moment rozpoczęcia turnieju, musi jednak przyjść na swój mecz. W przypadku, gdy osoba ta nie stawi się na żaden mecz, nie zostaną jej dopisane punkty, a opłata startowa przepada
3.6. Nie można zapisać się jednocześnie do dwóch turniejów.
3.7. Uczestnikiem turnieju może zostać każdy bez względu na wiek. Zawodnicy do 18 roku życia muszą jednak przebywać na turnieju pod opieką osoby dorosłej, bądź posiadać zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego.
3.8. Opłaty startowe zależne są od rodzaju organizowanego turnieju:
3.8.1. Turnieje klubowe: 10 zł
3.8.2. Turnieje okręgowe: 15 zł
3.8.3. Turnieje krajowe: 20 zł
3.8.4. Turnieje mistrzowskie: 20 zł

4. Przebieg turnieju
4.1. Turnieje indywidualne są bezwrzutowe
4.2. Prowadzący turniej wywołuje mecze. Zawodnicy zobowiązani są stawić się przy wyznaczonej tarczy. Niestawiennictwo jednego z zawodników przez 5 minut powoduje drugie wołanie do tarczy. 5 minut po drugim wołaniu do tarczy następuje trzecie wołanie do tarczy, którego konsekwencją jest przegranie lega. W wypadku dalszej nieobecności, zawodnik ten przegrywa mecz.
4.3. Prowadzący turniej przed rozpoczęciem pojedynku może odwołać wyczytany mecz i wywołać inny mecz.
4.4. Turnieje indywidualne rozgrywane są podwójnym systemem pucharowym (double K.O). Pierwsza porażka w turnieju oznacza przejście na lewą stronę turniejowej drabinki. W finale spotykają się zwycięzca prawej i lewej strony turniejowej drabinki.
4.5. Możliwe jest również przyjęcie innego systemu rozgrywania turnieju (np.: single K.O., grupy + single K.O). Informacja o przyjęciu innego, niestandardowego systemu rozgrywania turnieju podawana jest na portalu www.dart.org.pl
4.6. Mecz finałowy składa się z dwóch meczów tradycyjnych. Zawodnik wchodzący do finału z prawej strony jest graczem uprzywilejowanym. Oznacza to, że wygrywając jeden mecz (z dwóch) staje się triumfatorem turnieju. Zawodnik wchodzący do finału z lewej strony musi wygrać pierwszy mecz tradycyjne, aby zagrać mecz finałowy
4.7. W przypadku rezygnacji zawodnika z rozgrywek w turnieju zawodnik jest zobowiązany poinformować prowadzącego turniej o rezygnacji z rozgrywek.
4.8. W przypadku nie poinformowania o rezygnacji z rozgrywek w turnieju zawodnik zostaje zdyskwalifikowany a punkty za turniej nie zostają doliczone do rankingu kujawsko-pomorskiego.
4.9. Na zakończenie turnieju wręczane są nagrody.
4.10. Nagrody przepadają, jeżeli zawodnik nie stawi się na ceremonii wręczenia nagród. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być wręczone wcześniej.

5. Przebieg meczu
5.1. Przed rozpoczęciem meczu odbywa się rzut do środka, który decyduje o kolejności oddawania rzutów w pierwszym legu.
5.1.1 Rzut do środka wygrywa zawodnik, który rzuci bliżej środka
5.1.2. Jako pierwszy rzut do środka wykonuje osoba, która jako pierwsza figuruje w protokole meczowym, bądź jako pierwsza została wyczytana przez prowadzącego turniej
5.1.3. Grając o środek pole okalające niebieskie jest traktowane jako całość - nie ma znaczenia miejsce trafienia w to pole, (nie liczymy tzw. dziurek przy jednoczesnym trafieniu w pole niebieskie)
5.1.4. Grając o środek pole centralne czerwone jest traktowane jako całość - nie ma znaczenia miejsce trafienia w to pole (nie liczymy tzw. dziurek przy jednoczesnym trafieniu w pole czerwone)
5.1.5. Przy trafieniu jednoczesnym w pole o tym samym kolorze gracze zobowiązani są do powtórki rzutu w kolejności odwrotnej.
5.1.6. Pole centralne czerwone jest zwycięskie w stosunku do pola okalającego niebieskiego.
5.1.7. Po trafieniu w pole centralne czerwone wyciągamy lotkę.
5.2. W pojedynkach steelowych o kolejności oddawania rzutów decyduje rzut monetą
5.3. Maksymalna liczba kolejek w danym legu to odpowiednio:
5.3.1. W meczach ligowych 20 kolejek (w każdej klasie rozgrywkowej)
5.3.2. W meczach turniejowych w kategorii 501 15 kolejek
5.3.3. W meczach turniejowych w kategorii 301 10 kolejek
5.3.4. Po osiągnięciu limitu kolejek o zwycięstwie w legu decyduje rzut do środka
5.4. Leg kończy się gdy:
5.4.1. Jeden z zawodników wyzeruje stan licznika
5.4.2. Jeden z zawodników wygra rzut do środka, w przypadku wyczerpania limitu kolejek
5.4.3. Jeden z zawodników w sposób nieprzepisowy naruszy stan licznika (swój bądź rywala) w tym wypadku zaleca się jednak ugodowe rozwiązanie sprawy
5.4.4. Jeden z zawodników zrezygnuje z gry
5.5. Standardowy mecz turniejowy rozgrywany jest w formacie best of 3 (zawodnicy grają do dwóch wygranych legów)
5.6. Zawodnik, ktróy wygrał swój mecz, zobowiązany jest do zgłoszenia wyniku w miejscu, gdzie przebywa prowadzący turniej. Zgłoszenie polega na wyraźnym zasygnalizowaniu nazwiska zwycięzcy oraz wyniku meczu. Zgłoszeniem nie jest uniesienie dwóch palców w geście zwycięstwa, ani triumfalne spojrzenie w kierunku stolika sędziowskiego, zgłoszeniem nie jest również wykrzykiwanie z daleka słowa "ja"


Rozdział IV Regulamin rozgrywek drużynowych

1 Struktura ligi
1.1. Kujawsko Pomorska Liga Darta podzielona jest na 3 klasy rozgrywkowe:
1.1.1. Ekstraklasa to najwyższa klasa rozgrywkowa (wcześniej A klasa), rozgrywki w kategorii 501 Double out
1.1.2. I liga to wcześniejsza B klasa rozgrywki w kategorii 501 Master out
1.1.3. II liga to wcześniejsza C klasa rozgrywki w kategorii 501 Open out
1.2. Ekstraklasa składa się z 8 drużyn.
1.3. I liga podzielona jest na dwie grupy. Losowanie odbywa się bo zakończeniu zgłoszeń
1.4. Liczba drużyn I i II ligi jest nieokreślona i zależna od ilości zgłoszonych drużyn
1.5. Ekstraklasa i I liga w ciągu roku kalendarzowego rozgrywa dwa niezależne sezony: sezon jesienny i sezon wiosenny.
1.6. Sezon II ligi trwa 10 miesięcy
1.7. Spadki i awanse:
1.7.1. W każdym sezonie z Ekstraklasy do I ligi spadają 4 najniżej sklasyfikowane drużyny
1.7.2. W każdym sezonie z I ligi do Ekstraklasy awansują pod 2 najwyżej sklasyfikowane drużyny w każdej z grup
1.7.3. W sezonie jesiennym nie można spaść z I ligi do II ligi
1.7.4. W sezonie wiosennym z I ligi do II ligi spadają po 2 najniżej sklasyfikowane drużyny w każdej z grup
1.7.5. Z II ligi do I ligi awansują 4 drużyny.
1.8. Za wygrany mecz drużyna otrzymuje 2 pkt., za remis 1 pkt., za przegrany mecz 0 pkt
1.9. Sezon dzieli się na dwie rundy. Drużyny grają systemem każdy z każdym, rozgrywając po dwa mecze z każdą drużyną w tabeli.
1.10. We wszystkich klasach rozgrywkowych o zajmowanym miejscu w tabeli decydują: 
1.10.1 duże punkty, 
1.10.2 małe punkty (różnica pomiędzy legami zdobytymi a straconymi), 
1.10.3 w przypadku równej różnicy legów r11; małych pkt, decyduje większa liczba wygranych legów, 
1.10.4 bilans bezpośrednich spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami, 
1.10.5 w przypadku totalnie identycznych wyników (duże pkt, remis w wygranych meczach, małe pkt, identyczna liczba wygranych legów i remisowe pojedynki bezpośrednie) o miejscu zdecyduje dogrywka, na neutralnym terenie wyznaczonym przez Operatora.

2 System zgłoszeń ligowych:
2.1. Termin rozpoczęcia i zakończenia rejestracji drużyn określa Operator, powiadamiając o tym na stronie www.dart.org.pl
2.2. Za zgłoszenie drużyny uznaje się:
2.2.1. Złożenie wypełnionego i podpisanego przez kapitana protokołu rejestracyjnego.
2.2.2. Uiszczenie opłaty startowej za drużynę
2.2.3. W rozgrywkach drużynowych występować mogą być jedynie licencjonowani zawodnicy Kujawsko-Pomorskiej Ligi Darta. Opłatę za licencję na dany sezon wpłaca się wraz z złożeniem protokołu rejestracyjnego.
2.2.4. Tylko rejestrowani zawodnicy mogą reprezentować drużynę. Lista zawodników uprawnionych do gry znajduje się na www.dart.org.pl

3. Drużyna i zawodnicy
3.1. Drużyna składa się z 8 zawodników
3.2. W szczególnych przypadkach, na wniosek dopuszczalne jest zgłoszenie dziewiątego zawodnika.
3.3. Do meczu rozpoczynającego rundę rewanżową istnieje możliwość dopisywania nowych zawodników, tylko wtedy gdy drużyna nie przekroczy wyznaczonego limitu zawodników.
3.4. Do drużyny grającej w II lidze nie można dopisywać (w trakcie sezonu) zawodników wpisanych w Klasyfikacji Darterów Zaawansowanych
3.5. Drużyny, wyznaczone na gospodarzy, rozgrywają swoje mecze w lokalu, który reprezentują.
3.6. Licencja drużyny opłacana jest przez właściciela lokalu, w którym gra drużyna
3.7. Licencje zawodników opłacane są przez samych zawodników. Koszt licencji to 35 zł (w przypadku nowego zawodnika) i 25 zł (przedłużenie licencji).
3.8. Zmiana klubu w którym drużyna rozgrywa swoje mecze w trakcie sezonu dopuszczalna jest jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na uzasadniony wniosek, przy uzyskaniu zgody obu właścicieli lokalów.
3.9. Prawo udziału w Drużynowych Pucharach Województwa, Playoffach i Mistrzostwach Europy mają zawodnicy, którzy rozegrali przynajmniej 50% spotkań w sezonie ligowym.
3.10. Za udział uważa się rozegranie przez zawodnika w spotkaniu meczy oraz obecność gwarantującą możliwość ich rozegrania (rezerwowy wpisany do protokołu i obecny na meczu - potwierdzone podpisem kapitanów na protokole). Rozegranie 50% meczy dotyczy także pozostałych członków drużyny i jest podstawą do zgłoszenia drużyny w przypadku zakwalifikowania się do finału Drużynowego Pucharu Województwa
3.11. Każdy zawodnik ma obowiązek posiadania licencji i okazać ją na każde żądanie sędziego lub kapitana drużyny przeciwnej. W przypadku wątpliwości, co do tożsamości zawodnika należy potwierdzić licencję dokumentem stwierdzającym tożsamość ze zdjęciem.
3.12. Za udział w meczu zawodnika nieuprawnionego drużyna zostaje ukarana walkowerem.
3.13. W Ekstraklasie i I lidze zmiana klubu dozwolona jest jedynie w przerwie między sezonami.
3.14. W II lidze zmiana klubu dozwolona jest w przerwie przed rundą rewanżową oraz w przerwie między sezonami.
3.15. Transfery w przewie przed rundą rewanżową mogą być dokonywane jeżeli zawodnicy nie osłabiają własnego składu, w taki sposób, że po odejściu zawodnika drużyna nie będzie miała minimalnej liczby zawodników (min. 4 zawodnicy)
3.16. Zawodnicy drużyn Ekstraklasy i I ligi nie mogą być transferowani do II ligi
3.17. Każda nowozarejestrowana drużyna zapisywana jest do II ligi rozgrywek. W przypadku gdy co najmniej dwóch członków noworejestrowanej drużyny wpisanych jest do Klasyfikacji Darterów Zaawansowanych, drużyna zapisywana jest do I ligi rozgrywek
3.18. W przypadku, gdy zawodnik nie rozegrał ani jednego meczu w dotychczasowej drużynie może zostać dopisany do składu innej drużyny.
3.19. Zawodnik dopisany do składu drużyny nie może brać udziału w meczeach których pierwotny termin rozegrania ustalony był na dzień przed zgłoszeniem dopisania. Wyjątek stanowią transfery dokonywane ze względu na brak minimalnego składu drużyny.

4. Termin meczu ligowego
4.1. Czwartek jest dniem ligowym.
4.2. Każda drużyna przed rozpoczęciem sezonu otrzyma terminarz rozgrywek (terminarz dostępny także na stronie www.dart.org.pl).
4.3. Zgłoszona drużyna obowiązana jest do udziału w rozgrywkach do końca sezonu.
4.4. W przypadku braku odrębnych ustaleń mecz rozpoczyna się o godzinie 19.00
4.5. Dozwolone jest przełożenie spotkania ligowego o okres nie dłuższy niż 2 tygodnie. Nowy termin wraz z informacją, która drużyna wnioskuje o przełożenie meczu, należy podać do administracji ligi najpóźniej 7 dni od pierwotnej daty spotkania.
4.6. Nowy termin meczu nie może być jednak wyznaczony na datę późniejszą niż dzień ostatniej kolejki w sezonie.
4.7. O chęci zmiany terminu rozegrania meczu należy poinformować drużynę przeciwną najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem meczu
4.8. Niedozwolone jest przekładanie terminu ostatniej kolejki w sezonie.
4.9. Drużyny przybywają na miejsce rozegrania meczu ligowego odpowiednio wcześniej, tak aby mecz rozpoczął się o ustalonej godzinie.
4.10. Niestawiennictwo drużyny na mecz skutkuje porażką przez walkower (-1 duży punkt, -24 małe punkty)
4.11. O fakcie spóźnienia na mecz, które spowodowane jest zdarzeniami niezależnymi od drużyny poinformować należy kapitana drużyny przeciwnej. Spóźnienie większe niż 45 minut może zostać zaklasyfikowane jako niestawiennictwo, jeżeli kapitan drużyny, która przybyła punktualnie zgłosi fakt spóźnienia do administracji ligi.
4.12. Kapitan drużyny będącej gospodarzem zobowiązany jest natychmiast po zakończeniu spotkania, przekazać SMS-em wynik do organizatora ligi na numer: 693 190 020, 516 136 622 lub 608 174 346 lub 606 161 262 (max termin przekazania wyniku 24h) lub wpisać go na stronie internetowej www.dart.org.pl w wyznaczonym wątku na stronie.
4.13. Kapitan drużyny będącej gospodarzem zobowiązany jest po zakończeniu spotkania wpisać statystyki z meczu na ogólnodostępne forum www.dart.org.pl w odpowiednim wątku z użyciem konwertera ligowego (dostępnego na stronie) - ewentualnie kapitanowie ustalają, który z nich wpisuje wyniki.
4.14. Kapitanowie drużyn zobowiązani są do przechowywania protokołów meczowych potwierdzających wynik - podpisanych po zakończeniu spotkania przez przedstawicieli (kapitanów) obu drużyn. Protokoły należy przekazywać po zakończeniu kolejki do organizatorów ligi celem weryfikacji (potwierdzenia) wyniku i statystyk.
4.15. Jeśli do godziny 22-ej, w niedzielę, kończącą daną kolejkę, do administracji ligi nie wpłynie wynik spotkania, a takowe odbyło się, karana jest drużyna, która nie dopełniła tego obowiązku (gospodarz). Za pierwszym razem odjęciem z tabeli ligowej 5 małych punktów, za kolejnym odjęciem 10 małych punktów, za kolejnymi odjęciem 1 dużego punktu.
4.16. Uaktualnianie strony internetowej będzie się odbywało zawsze do wtorku (tabele i dostępne statystyki)

5. Przebieg meczu ligowego
5.1. Mecz rozgrywany jest wg ligowej kart punktacyjnej, do dwóch wygranych legów w jednym pojedynku. W czasie rozgrywania par należy obowiązkowo przestrzegać kolejności gry zawodników. W przypadku zmian kolejności zawodników drużyna przeciwna wygrywa tego lega bez gry.
5.2. Pierwszy leg rozpoczyna zawodnik gospodarzy, drugi gości. W przypadku remisu przed trzecim legiem wykonywane są rzuty do środka tarczy. 
5.3. Zawodnik rezerwowy może przystąpić do gry w każdym momencie meczu, z wyjątkiem rozpoczętego pojedynku indywidualnego (parowego) - nie stosujemy zmian tzw. lotnych.
5.4. Należy poinformować drużynę przeciwną o zmianie zawodnika podstawowego rezerwowym przed danym pojedynkiem.
5.5. Nie stosujemy zmian powrotnych.
5.6. W momencie rozpoczęcia meczu drużyna powinna być w pełnym zgłoszonym składzie. O ewentualnych spóźnieniach zawodników wpisanych do ligowej karty punktacyjnej należy poinformować drużynę przeciwną.
5.7. Nazwiska zawodników składu podstawowego muszą być wpisane do protokółu meczu przed jego rozpoczęciem.
5.8. Drużyna nie może przystąpić do meczu w składzie mniejszym niż trzyosobowy.
5.9. W skład drużyny zgłoszonej do meczu ligowego wchodzi czterech zawodników składu podstawowego. Dopuszczalne jest zgłoszenie dwóch zawodników rezerwowych.
5.10. Zawodnikowi rezerwowemu, który nie rozegrał w danym meczu żadnego pojedynku, a figuruje w protokole meczowym i był na meczu uzyskuje, dolicza się obecność do frekwencji w statystykach.
5.11. Na 20 minut przed rozpoczęciem meczu automat, na którym będzie rozgrywany mecz powinien być udostępniony drużynie gości.
5.12. Zawodnik spóźniający się na swój pojedynek więcej niż 15 minut przegrywa go walkowerem 0:2.


Rozdział V Sąd koleżeński

1. Powołuje się Sąd Koleżeński
2. Sąd Koleżeński jest powołany przede wszystkim do polubownego rozwiązywania kwestii spornych i konfliktów, na drodze porozumienia i kompromisu, poprzez obiektywne zbadanie racji stron, oraz wyjaśnienie wszelkich okoliczności związanych ze sprawą.
3. W skład Sądu Koleżeńskiego wchodzą:
3.1. Kapitanowie drużyn
3.2. Zawodnicy wpisani do Klasyfikacji Darterów Zaawansowanych, których wniosek o wpisanie na listę Sędziów Sądu Koleżeńskiego został zaakceptowany przez Operatora
4. Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy przekazane przez Operatora z zakresu:
4.1. Nieprzestrzegania przepisów niniejszego Regulaminu
4.2. Niesportowego zachowania
4.3. Konfliktów między zawodnikami i drużynami
5. Sąd Koleżeński rozstrzyga sprawy w składzie trzyosobowym i pięcioosobowym, w zależności od rangi sprawy.
6. Sędziów powołanych do orzekania w sprawie wyznacza się w kolejności według wpływu sprawy oraz jawnej dla stron listy sędziów Sądu Koleżeńskiego. Odstępstwo od tej kolejności jest dopuszczalne tylko z ważnej przyczyny, co należy zaznaczyć w uzasadnieniu.
7. Sąd Koleżeński wydaje jednoznaczny werdykt. Uzasadnienie werdyktu sporządza się na wniosek
8. Werdykt uzyskuje się poprzez głosowanie Sędziów Sądu Koleżeńskiego.
9. Werdykty Sądu Koleżeńskiego są jawne.
10. Sąd Koleżeński może za pośrednictwem werdyktów nakładać postanowienia dyscyplinarne i kary dyscyplinarne
11. Do postanowień dyscyplinarnych zalicza się:
11.1. Upomnienie
11.2. Nagana
11.3. Nagana z ostrzeżeniem
12. Do kar dyscyplinarnych zalicza się:
12.1. Ujemne punkty w statystykach ligowych i rankingu indywidualnym
12.2. Ujemne punkty dla drużyny
12.3. Zawieszenie zawodnika
13. Od werdyktu Sądu Koleżeńskiego przysługuje odwołanie.
14. Odwołania rozpatrywane są przez Instancję Odwoławczą, w skład której wchodzi Operator KPLD, Koordynator KPLD i Administrator KPLD
15. Instanca Odwoławcza może
15.1. Utrzymać werdykt Sądu Koleżeńskiego
15.2. Zmienić werdykt Sądu Koleżeńskiego
15.3. Uchylić werdykt Sądu Koleżeńskiego

Komentarze
#11 | Ania dnia wrzesień 03 2014 12:47:29
ta lista to chyba cały czas będzia aktualizowana na wnioski ludzi postronnych i zainteresowanych
#12 | Sebastian Smarz dnia wrzesień 03 2014 13:59:46
to jak to będzie wyglądało?ktoś będzie grał dobrze np.przez miesiąc (ktoś złoży wniosek na danego gracza) i dostanie On status zawodnika zaawansowanego?bo nie bardzo rozumiem,bo nie wiem jak to rozumieć-aktualizowana cały czas...
#13 | Magda dnia wrzesień 03 2014 13:59:49
to w trakcie sezonu drużyna II klasy nagle zrobi się drużyną I klasy, a wtedy trzeba będzie rozwalić drużynę, bo ani w II lidze nie może grać ani w I
#14 | Sebastian Smarz dnia wrzesień 03 2014 14:01:33
o to Mi też właśnie chodzi Magdo...nie trzyma to się kupy
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Wygenerowano w sekund: 0.05 4,809,835 unikalne wizyty